MIBA Wilhelminastraat 13 5721 KG Asten +31 (0)493 690 184 info@miba-asten.nl

Brabantia design center
Valkenswaard

Architect Brabantia design center; Gert Jan Kruijning van AAA architecten;

“De verrassing zit in de samenwerking. In de vrijheid, ze geven je de ruimte. Miba is in staat om met je mee te denken. Ze gaan achter het ontwerp staan.”

Miba heeft niet alleen de nieuwbouw van dit prestigieuze en bijzonder duurzame pand in Valkenswaard begeleid. Wij zijn tevens de spil geweest in de totale herontwikkeling van het terrein (3,2 Ha) met daarop de oude productiehallen van Brabantia.
We zijn begonnen met het schrijven van een gedetailleerd plan van aanpak hoe we gezamenlijk tot een geslaagde her-ontwikkeling kunnen komen.
Uit dat plan van aanpak vloeide een aantal deelprojecten:

  • Self supporting maken en ontkoppelen van het deel van het gebouw wat is blijven staan.
  • Zorgvuldige sloop bedrijfshallen en buitenterrein.
  • Bodemsanering en subsidie traject bedrijven regeling
  • Aanleg nieuw mandelige weg
  • Technische begeleiding van een deel van het perceel
  • Realiseren nieuwbouw en bedrijfspark
  • Opstellen plan beheer en onderhoud+ MJOP

In alle genoemde deelprojecten is Miba het eerste aanspreekpunt geweest in de interessante mix van betrokkenen; initiatiefnemer, overheden, ontwerpende en uitvoerende partijen in alle fasen.

Daarnaast adviseerde Miba opdrachtgever Brabantia en kochten wij alle benodigde stakeholders met de juiste expertise in om deelresultaten en eindresultaat te realiseren.

Uiteindelijk zijn er meer dan 50 partijen/stakeholders betrokken geweest om tot een succesvol eindresultaat te komen. Wij stuurden continue en in prettig overleg met alle partijen op tijd, budget, kwaliteit, organisatie en informatie.

Er is over dit project een interessant artikel geschreven in het vakblad Houtblad. Met meer details over het ontwerp en de uitvoering. Via onderstaande button kun je het eens rustig doorlezen.

Het houtblad – Miba en Brabantia design center

Aan het woord is Gert Jan Kruijning, van AAA architecten uit Den Haag.

https://www.aaarchitecten.nl

“Als architectenbureau draaien we al aardig wat jaren mee. Datzelfde geldt voor onze relatie met Miba. Leuk detail, het project waarbij we elkaar hebben leren kennen is (nog) niet gerealiseerd.

Toch werd destijds meteen duidelijk waarom we als bedrijven zo goed bij elkaar passen. De zorgvuldigheid en functionaliteit in denken kwam zowel in het ontwerp als in de voorbereiding naar voren. We streven beiden het optimale resultaat na en staan open voor overleg met alle betrokkenen. Vanaf dat moment werken we intensief en prettig samen.

Een tastbaar resultaat van de samenwerking is het Brabantia design center in Valkenswaard. Een prachtig project waarbij de relatie met Miba tot in detail klopte. Je moet het maar durven om ons unieke ontwerp te bouwen. Dat lef begint bij de opdrachtgever. Maar de bouw ervan levert natuurlijk vragen op, veel is niet standaard. Een partij zoals Miba bleek een onmisbare schakel om een complex gebouw als dat van Brabantia te realiseren.

Wij werken als architect graag samen met Miba omdat de belangrijkste kenmerken die voor een succesvol resultaat nodig zijn ook aanwezig zijn. Ze staan voor wat ze zeggen. Afspraken worden nagekomen. Men reageert snel, gericht en inhoudelijk. Vaak is een half woord genoeg. Het is erg prettig werken als je begrepen wordt. Daarnaast geven ze ons in het voortraject alle ruimte om creatief te zijn.

Ze vragen om input, om van elkaars kennis te leren. We trekken intensief samen op. Ook om andere partijen te motiveren, samen naar de wethouder, om de doorloop erin te houden.”

“Samen knokken om iets voor elkaar te krijgen. Dat kan alleen als je elkaar vertrouwt. En vertrouwen bouw je op.”