MIBA Wilhelminastraat 13 5721 KG Asten +31 (0)493 690 184 info@miba-asten.nl
Weten wat er speelt, op elk moment en waarom.

“Snel, direct en helder.”

 • Aandacht voor de mensen
 • No-nonsense benadering
 • Op basis van vertrouwen
 • Duurzaamheid, innovatie en succes

.. en de bewijslast
van onze opmerkelijkheid

Miba begeleidt en beheert kleine en grote projecten voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers en investeerders. We zijn geen aannemer, wij bouwen niets. Wij adviseren, regelen, overzien en beheren. Van het begin tot het uiteindelijke beheer.

De kracht van ons bedrijf is de persoonlijke aanpak. Je krijgt een vast aanspreekpunt die continu op de hoogte is van wat er speelt in en rondom het project. Wij communiceren snel, direct en helder. Met alle betrokkenen, wij staan in het midden. Zodat de opdrachtgever altijd begrijpt wat er gebeurt en op de hoogte is van wat er speelt.

Door onze ervaring en bemoeienis in het gehele proces is ons netwerk van externe specialisten groot en professioneel. Hetgeen niet betekent dat wij niet openstaan voor de eigen partners. Zeker wel. Ook hiervoor geldt, we zoeken het overleg op.

De regie ligt bij ons.

In het gehele traject zijn wij de spil in het contact met de architect, constructeur, overheid, grondeigenaar, nutsbedrijven, adviseurs etc. De door ons zorgvuldig opgebouwde structuur maakt dat ons team elke genoemde fase optimaal kan begeleiden en managen.

Bij beheersing hoort ook het op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen om ons heen. Om er de voordelen uit te halen, voor onze opdrachtgevers en dus onszelf.

Het maakt ons bedrijf en vak toekomstbestendig. Wij zijn nooit klaar. Er is nog zoveel te doen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

“We lopen al een tijdje mee. Een groot voordeel voor onze opdrachtgevers en natuurlijk onszelf. De opgebouwde kennis passen we moeiteloos toe. We lopen met een wijde boog om de valkuilen heen die de bouwwereld nu eenmaal kent. We laten onszelf niet verrassen. We verrassen onze opdrachtgevers wel, met rendement en resultaat.”

Neem contact op met Maikel Aarts

Van contour naar
oplevering

Door duidelijk te zijn in de beschrijving van het proces en de daarbij horende voorwaarden werken wij doelgericht en laagdrempelig. Nadat alle wensen, eisen en het budget besproken zijn worden de eerste contouren van het eindresultaat zichtbaar. Een architect of constructeur kan aan de slag. En bij de selectie van de te betrekken derde partijen vergelijken we eerlijk en realistisch. Beslissingen nemen we vanaf het begin samen. Je hebt een vast contactpersoon binnen Miba. Die kent het project, die kent jou.

Als de voorbereidingen met succes zijn afgerond gaan we de plannen laten realiseren. De regie van taken en verantwoordelijkheden houden we strak in handen.

Miba beheerst, regelt en controleert.

Wij houden voor het realiseren van vastgoed de volgende fasen en bijbehorende expertise aan, kort samengevat;

 • Initiatieffase/Haalbaarheid toetsen
  (Kennismaking, financiële onderlegging, beleid en wet- en regelgeving)
 • Ontwerp, voorlopig en definitief
  (vormgeving en techniek)
 • Bouw- en werkvoorbereiding
  (de techniek in de praktijk)
 • Uitvoering
  (bewaking bouw en budget,
 • Nazorg
  (oplevering en bewaking facturatie)

“We richten ons op 3 disciplines. Die we stuk voor stuk beheersen. Al jarenlang, in eigen beheer.”

 

Ontwikkeling

De vraag is duidelijk. Samen met de opdrachtgever op zoek naar het optimale antwoord op de investeringsbehoefte in vastgoed, nieuw of bestaand. Vanaf het allereerste begin nemen wij het initiatief. En dat laten we ook niet meer los. 

De plannen worden tot in detail besproken. Grenzeloos denken om zeker te weten waar de precieze behoefte van de opdrachtgever ligt. Met dat concrete wensenpakket gaan wij vervolgens in overleg met alle in deze fase betrokken partijen. Op zoek naar de haalbaarheid. Wij spreken uitgebreid met diverse overheidsorganen, onderhandelen met meewerkende partijen en initiëren marktonderzoeken. Daarnaast sturen we architecten en constructeurs aan om te komen tot een voorlopig ontwerp en plan van investering.

Projectmanagement

We gaan het project realiseren. De gedegen voorbereiding heeft geleid tot een goedgekeurd voorlopig ontwerp en realistisch duurzaam investeringsplan. Het juiste antwoord is dus gegeven. Onze rol verandert niet. Wij blijven de spil, vaste contactpersonen regelen en bewaken continue. Het overleg met de architect, constructeur en overige adviseurs wordt hervat om tot het definitieve en duurzaam ontwerp te komen. De bouw- en werkvoorbereiding wordt in gang gezet. De vergunning en de nutsvoorzieningen worden geregeld. 

Terwijl de uitvoering en bouw van het vastgoed soepel verloopt kijken wij alvast vooruit naar de inrichting, een eventuele verhuizing en de daarvoor noodzakelijke processen. We leveren op als we tevreden zijn. Eerder niet.

Beheer en assetmanagement

Het beheer van vastgoed. Een vraag die onze opdrachtgevers op meerdere momenten aan ons stellen. Vooraf aan de realisering ervan of in bestaande situaties. In alle gevallen is het van groot belang dat de inschatting vooraf op basis van de actuele conditie en voorwaarden gedaan wordt. Miba initieert inspectie, garantie en onderhoudsbehoefte. Voor de lange termijn, duurzaam denken is daarbij een logische vereiste. Wij garanderen onze opdrachtgever dat men kan beslissen op basis van de noodzakelijke argumenten.

Aan het woord is Frank Smits, van bouwbedrijf van de Ven uit Veghel.

“Miba heeft respect voor de kennis en kwaliteit van aannemers. Ze willen het niet beter weten, maar juist de samenwerking naar voren schuiven.”

“Hoe we met elkaar in aanraking zijn gekomen? Dat gaat al wat jaren terug maar ik weet het nog goed. Het was op een project hier in Veghel. Miba had reeds een duidelijke regisseursrol in het project, wij wonnen uiteindelijk de aanbesteding. De bouw verliep uiterst soepel. Er werd duidelijke gecommuniceerd en afspraken werden nagekomen. Dan weet je dat je met een goed bedrijf te maken hebt. We zijn elkaar nooit meer uit het oog verloren.

Bouwen moet leuk zijn. Het gaat om samenwerken. Bij de complexe projecten waarin wij beiden betrokken zijn geweest heb je met erg veel partijen te maken. Miba begrijpt dat. Niet moeilijk doen, praktisch denken. Zij kunnen als geen ander de perfecte balans vinden tussen de belangen van de opdrachtgever en de contacten met derden. Daar maken ze echt het verschil met andere bureaus. 

Miba in 1 zin? Praktische partij die voor de kwaliteit van het eindproduct gaat met het oog voor ieders belangen.”