MIBA Wilhelminastraat 13 5721 KG Asten +31 (0)493 690 184 info@miba-asten.nl

Nieuwbouw bedrijfspand Cogas Climate Control in Asten

In haar rol als projectmanager heeft Miba in goed overleg met haar opdrachtgever het project opgedeeld in fasen. Omdat de nieuwbouw de bedrijfsvoering niet in de weg mocht zitten, beide processen moesten doorgang vinden.

In een kort tijdsbestek van slechts 14 maanden zijn beide fasen goed en succesvol doorlopen. Dankzij korte lijnen en goed overleg met en medewerking van de directe omliggende bedrijven.

De bedrijfsspecifieke inrichting van de bedrijfshal is dankzij de input en medewerking van alle betrokken bedrijven goed verlopen. Daarnaast horen we tevreden geluiden van het personeel van de opdrachtgever zelf. De ergonomische werkplekken en vrije uitzichten maken de omgeving prettig.